VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách để chạy server nodejs hoặc socket IO trên server sau khi đóng console

Cách để chạy server nodejs hoặc socket IO trên server sau khi đóng console

Cài đặt gói forever

sudo npm install -g forever

Thêm file cần chạy vào list file chạy mãi mãi của forever

forever start server.js

Thế là nó đã chạy, bây giờ có thể tắt console và kiểm tra

để xem danh sách các file đang chạy của gói forever dùng lệnh sau

forever list

hoặc có thể dừng 1 file nào đó không cần chạy nữa

forever stop server.js

Hoặc dừng tất cả 

forever stopall
hoặc
forever stop 0