VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hiệu ứng số chạy từ 0 đến n khi tải trang xong

Hiệu ứng số chạy từ 0 đến n khi tải trang xong

Hướng dẫn làm hiệu ứng chữ đếm tăng dần trong jquery

Demo 

Ở hình trên khi tải trang xong thì các số 1981, 48, 2500 ..vv... sẽ chạy từ 0 đến các giá trị này. Ta thực hiện như sau

Bước 1 : thêm class vào phần tử html

Bước 2 : Thêm class num-effect như hình

Bước 3 : Viết code xử lý js như hình. Chúc bạn thành công.