VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn chi tiết cách đưa code lên github

Hướng dẫn chi tiết cách đưa code lên github

Hướng dẫn chi tiết cách đưa code lên github

Bước 1 : Tạo Repositories trên github.com

+ Đăng nhập vào github bằng tài khoản gmail của bạn

Hướng dẫn chi tiết cách đưa code lên github

Bấm vào button new màu xanh để tạo repositories mới

Hướng dẫn chi tiết cách đưa code lên githubNhập trên repositories vào ô name, Bạn có thể chọn public hoặc private

+ Public : ai cũng có thể xem

+ Private chỉ những người bạn assign vào mới xem được

Sau khi tạo xong copy link repositories 

ví dụ đây là link của mình 

https://github.com/hieplevanqts/middleware_laravel.git

 Lưu ý là bạn phải cài phần mềm git và đăng nhập tài khoản github của bạn vào phần mềm git rồi nhé

+ Ở thư mục gốc của dự án bạn chạy thứ tự các lệnh sau

git init

git remote add origin https://github.com/hieplevanqts/middleware_laravel.git 

Lệnh trên bạn thay đường link repositories của bạn vào nhé

git add . 

git commit -m"your_comment" 

Bạn có thể nhập ghi chú cho commit này ở chỗ your comment

git branch -M main 

Tạo ra nhánh main ở cả local và trên github

git push origin main 

Push là đẩy code lên github, pull là kéo code về dưới local

Hướng dẫn chi tiết cách đưa code lên github

Kết quả như hình . Chúc bạn thành công !