VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cài đặt node@16 trên macbook m1

Cài đặt node@16 trên macbook m1

Đôi khi chạy chương trình react mà phiên bản node của bạn cao quá thì 1 số dependentses của react chưa hỗ trợ, nên sẽ sinh ra lỗi và không start được server, do đó ta cài phiên bản trung bình thôi..ở đây mình cài phiên bản 16

Lệnh cài 

brew install node@16

Sau khi cài xong chạy lệnh

export PATH="/usr/local/opt/node@16/bin:$PATH"

và 

brew link node@16

sau đó kiểm tra phiên bản vừa cài đặt bằng lệnh 

node -v

Trên vscode terminal để set default 1 version node hoặc version php ta cd về ~

 

sau đó dán lệnh 

vi .bash_profile

Đối với zsh trên mac thì chạy lệnh

vi .zshrc

sau đó Thêm export vào

export PATH="/usr/local/opt/node@16/bin:$PATH"

Chúc bạn thành công