VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Giới thiệu về Laradock

Giới thiệu về Laradock

Laradock là một môi trường phát triển dành cho PHP được xây dựng trên nền tảng Docker. Với phương châm "Use Docker first and learn about it later", Laradock cung cấp các Docker Images đã được cấu hình sẵn, giúp cho việc tích hợp Docker vào các dự án PHP trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Điều này giúp cho các nhà phát triển có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng mà không cần quan tâm đến việc cài đặt và cấu hình Docker.

Laradock là một môi trường phát triển dành cho PHP được xây dựng trên nền tảng Docker. Với phương châm "Use Docker first and learn about it later", Laradock cung cấp các Docker Images đã được cấu hình sẵn, giúp cho việc tích hợp Docker vào các dự án PHP trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Điều này giúp cho các nhà phát triển có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng mà không cần quan tâm đến việc cài đặt và cấu hình Docker.

Các tính năng của Laradock

Giới thiệu về Laradock

Dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản PHP

Laradock cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản PHP khác nhau chỉ bằng một vài thao tác đơn giản. Hiện tại, Laradock hỗ trợ các phiên bản PHP từ 5.5 đến 7.0, giúp cho người dùng có thể linh hoạt lựa chọn phiên bản phù hợp với dự án của mình.

Hỗ trợ PHP-FPM và HHVM

Laradock cung cấp sẵn các Docker Images cho cả PHP-FPM và HHVM, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên linh hoạt hơn. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng PHP-FPM hay HHVM tùy theo nhu cầu của dự án.

Cấu hình sẵn Nginx dành cho Laravel framework

Với Laradock, người dùng không cần phải lo lắng về việc cấu hình Nginx cho các dự án Laravel. Laradock đã tích hợp sẵn cấu hình Nginx cho Laravel framework, giúp cho việc phát triển ứng dụng Laravel trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Hỗ trợ nhiều database engines

Laradock cung cấp sẵn các Docker Images cho nhiều database engines khác nhau như MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, Neo4j, RethinkDB. Điều này giúp cho người dùng có thể linh hoạt lựa chọn database engine phù hợp với dự án của mình.

Hỗ trợ nhiều cache engines

Ngoài các database engines, Laradock cũng hỗ trợ nhiều cache engines như Redis, Memcached, Aerospike. Điều này giúp cho việc quản lý cache trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hỗ trợ nhiều servers

Laradock cung cấp sẵn các Docker Images cho nhiều servers như NGINX, Apache2, Caddy. Điều này giúp cho người dùng có thể linh hoạt lựa chọn server phù hợp với dự án của mình.

Hỗ trợ message queueing systems

Laradock cũng hỗ trợ các message queueing systems như Beanstalkd, RabbitMQ, giúp cho việc xử lý các tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trở nên hiệu quả hơn.

Các công cụ hỗ trợ

Ngoài các tính năng trên, Laradock còn cung cấp sẵn các công cụ hỗ trợ như Composer, Git, Node, Gulp, xDebug, PhpMyAdmin, PgAdmin, ElasticSearch, Selenium, Envoy, Vim. Điều này giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Cài đặt và sử dụng Laradock

Giới thiệu về Laradock

Để bắt đầu sử dụng Laradock, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Cài đặt Docker (version >= 1.12)
 2. Cài đặt Docker Compose
 3. Clone repo laradock/laradock vào thư mục PHP project: git submodule add https://github.com/laradock/laradock.git

Ví dụ cấu trúc thư mục:

 • project1
  • laradock
 • project2
  • laradock

Sau khi đã cài đặt và clone repo Laradock, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Mở terminal và cd vào thư mục laradock.
 2. Khởi động các container bằng câu lệnh docker-compose up -d nginx mysql.
 3. Đợi cho đến khi các container được khởi động hoàn tất.

Các container mặc định của Laradock bao gồm: workspace, nginx, hhvm, php-fpm, mysql, redis, postgres, mariadb, neo4j, mongo, apache2, caddy, memcached, beanstalkd, beanstalkd-console, rabbitmq, workspace, phpmyadmin, aerospike, pgadmin, elasticsearch, rethinkdb.

Thay đổi cấu hình Docker container

Nếu bạn muốn thay đổi cấu hình của các Docker container trong Laradock, bạn có thể làm như sau:

 1. Mở file .env trong thư mục laradock.
 2. Thay đổi các giá trị tương ứng với các biến môi trường (environment variables).
 3. Lưu lại file và chạy lại câu lệnh docker-compose up -d.

Xem log

Để xem log của các Docker container trong Laradock, bạn có thể sử dụng câu lệnh docker-compose logs [container-name]. Ví dụ: docker-compose logs nginx.

Chuyển đổi phiên bản PHP (PHP-FPM)

Để chuyển đổi giữa các phiên bản PHP trong Laradock, bạn có thể làm như sau:

 1. Mở file .env trong thư mục laradock.
 2. Thay đổi giá trị của biến PHP_VERSION thành phiên bản PHP mong muốn.
 3. Lưu lại file và chạy lại câu lệnh docker-compose up -d php-fpm.

Cài đặt xDebug

Để cài đặt xDebug cho Laravel trong Laradock, bạn có thể làm như sau:

 1. Mở file .env trong thư mục laradock.
 2. Thêm vào cuối file các dòng sau:

 

PHP_FPM_INSTALL_XDEBUG=true
PHP_FPM_INSTALL_XDEBUG_DEFAULT_ENABLE=1

 

 1. Lưu lại file và chạy lại câu lệnh docker-compose up -d php-fpm.

Cài đặt Laravel bên trong Docker container

Để cài đặt Laravel bên trong Docker container trong Laradock, bạn có thể làm như sau:

 1. Mở terminal và cd vào thư mục laradock.
 2. Chạy lệnh docker-compose exec workspace bash.
 3. Trong terminal của workspace, chạy lệnh composer create-project --prefer-dist laravel/laravel [project-name].
 4. Đợi cho quá trình cài đặt hoàn tất.

Install Node + NVM, Yarn

Để cài đặt Node + NVM, Yarn trong Laradock, bạn có thể làm như sau:

 1. Mở file .env trong thư mục laradock.
 2. Thêm vào cuối file các dòng sau:

 

WORKSPACE_INSTALL_NODE=true
WORKSPACE_INSTALL_NVM=true
WORKSPACE_INSTALL_YARN=true

 

 1. Lưu lại file và chạy lại câu lệnh docker-compose up -d workspace.

MySQL access from host

Để truy cập vào MySQL từ bên ngoài container, bạn có thể làm như sau:

 1. Mở file .env trong thư mục laradock.
 2. Thay đổi giá trị của biến MYSQL_PORT thành port mong muốn.
 3. Lưu lại file và chạy lại câu lệnh docker-compose up -d mysql.

Xem thêm

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng và cách sử dụng Laradock tại trang chính thức của Laradock.

Kết luận

Giới thiệu về Laradock

Laradock là một công cụ hữu ích cho các nhà phát triển PHP, giúp cho việc tích hợp Docker vào các dự án trở nên đơn giản và thuận tiện hơn bao giờ hết. Với các tính năng và công cụ hỗ trợ đa dạng, Laradock giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Laradock và cách sử dụng nó. Chúc bạn thành công trong việc phát triển ứng dụng!

Liên Hệ Thiết Kế Website Bán Hàng Ngay Nhé : 0559.010.989