VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn thay đổi hướng di chuyển con trỏ chuột khi sử dụng 2 màn hình trên window 10

Hướng dẫn thay đổi hướng di chuyển con trỏ chuột khi sử dụng 2 màn hình trên window 10

Trước tiên click chuột phải vào màn hình destop và chọn display setting.

 

Trước tiên click chuột phải vào màn hình destop và chọn display setting.

Tại đây cầm và kéo thả để thay đổi vị trí màn hình số 1 và số 2 theo ý muốn của mình.

Lưu lại -> Xong.