VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn lập trình theme wordpress

Hướng dẫn lập trình theme wordpress

Cách lập trình giao diện cho website wordprss?

Nhúng giao diện html vào wordpress

1. Cấu hình thư mục themes, tạo các file cần thiết

Sau khi cài đặt wordpress thành công thì chúng ta vào thư mục : wp-content \ themes tạo tạo 1 thư mục mới, tên thư mục chính là tên themes của chúng ta...ở đây tôi lấy tên là themeldc

 

 

2. Chuyển trình soạn thảo về kiểu cũ

Trong thư mục themes đang active, thêm đoạn code này vào file functions để chuyển về trình soạn thảo văn bản cũ.

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

 

 

3. Thêm block ảnh đại diện bài viết : 

Mặc định lúc cài đặt xong sẽ không có chỗ để mình đăng ảnh đại diện của bài viết hay sản phẩm nên ta thêm code này vào file fucntion của theme đang active để bật thêm ô nhập ảnh đại diện cho bài viết khi đăng bài.

add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 

4. Đường link tới thư mục themes trong wordpress


 

Ta sử dụng hàm này để lấy đường link tới các file css và js 

5. Đoạn code lấy ra dữ liệu, lặp và in ra trình duyệt trong wordpress