VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Ẩn bớt cột khi xem route:list

Ẩn bớt cột khi xem route:list

Khi dùng lệnh:

php artisan route:list

để xem danh sách route hiện có mà nó hiện thị nhiều cột quá nhìn bị rối thì ta dùng lệnh sau:

php artisan route:list --columns=method --columns=uri --columns=name --columns=action

lúc này muốn hiện cột nào thì điền tên cột đó vào sau columns, mỗi cột thêm 1 columns như vậy. để biết tất cả các cột thì gõ lệnh

php artisan route:list  

nó hiện ra tất cả các cột.OK