VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Câu lệnh tạo model - controller - migration - facetory - seeder trong laravel
Tổng đài tư vấn: 033 688 8648 Hotline: 039 511 6390

Câu lệnh tạo model - controller - migration - facetory - seeder trong laravel

Đây là câu lệnh viết tắt để tạo combo mvc 

php artían make:mode NameModel -c -m -f -s

Trong đó 

-c : tạo controller

-m: tạo migration

-f: tạo facetory

-s : tạo seeder

thứ tự các chữ cái có thể đặt trước hay sau đều được

nếu không thêm các chữ cái này thì lệnh chỉ tạo ra mỗi file model