VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
CodeIgniter library cart insert not work with name utf-8 chartset.

CodeIgniter library cart insert not work with name utf-8 chartset.

CodeIgniter library cart insert not work with name utf-8 chartset.

nếu các bạn bị trường hợp không thể thêm vào giỏ hàng library codeigniter, với name card là tiếng việt.

Các bạn fix như sau:

1. mởi library cart trong (system).

2. tìm đến dòng: public $product_name_safe =TRUE; đổi thành FALSE

Chúc các bạn thành công