VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

Kết nối react native firebase trên android

Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

Bước 1 : Đăng nhập vào firebase, bấm vào tên dự án. Ở đây mình bấm vào dự án test như trong hình

Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

Bước 2 : Bấm vào button như trong hình để vào trang tạo kết nối

Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

Bước 3 : Chọn hệ điều hành

Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

 

Bước 4 : Vào thư mục android / app / src mở file build.gradle tìm "applicationId" copy giá trị ID

Bước 5 : vào firebase dán ID vào để tạo kết nối

Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

Bước 6 : dowload file google-services.json up vào thư mục android \ app

Bước 7 : mở file android / build.gradle tìm "dependencies " dán đoạn code này 

classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.8'

Lưu ý đoạn code này copy theo project của bạn

Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

Bước 8 : Mở file android / app / build.gradle thêm các dòng như hình. Nội dung copy trên firebase theo project của bạn

Hướng dẫn chi tiết kết nối firebase với react native trên android

Chúc bạn thành công.