VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn chi tiết cách truyền dữ liệu từ màn hình Home vào màn hình chi tiết react native navigator 5

Truyền dữ liệu qua lại giữa các màn hình trong react native navigation

Hướng dẫn chi tiết cách truyền dữ liệu từ màn hình Home vào màn hình chi tiết react native navigator 5

Đầu tiên chúng ta phải cài đặt navigation

Để truyền dữ liệu từ màn hình Contact2 sang màn hình contact3 ta thêm tham số là 1 object nữa trong hàm navigate

Hướng dẫn chi tiết cách truyền dữ liệu từ màn hình Home vào màn hình chi tiết react native navigator 5

Ở màn hình contact3 ta sử dụng hàm route để lấy ra dữ liệu từ params truyền vào. Ta có thể log route ra để kiểm tra

Hướng dẫn chi tiết cách truyền dữ liệu từ màn hình Home vào màn hình chi tiết react native navigator 5 

Để lấy ra giá trị của biến ta dùng route.params.keyName.

Để truyền dữ liệu từ màn hình con về màn hình cha, ta bỏ hàm goBack và sử dụng hàm navigate như trên, gửi kém biến bình thường.

Chúc bạn thành công