VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách để gỡ bỏ dịch vị máy chủ nginx khỏi vps cài hệ điều hành centos 7

Cách để gỡ bỏ dịch vị máy chủ nginx khỏi vps cài hệ điều hành centos 7

nginx là gói phần mềm dịch vụ máy chủ web, được cài đặt và sử dụng rộng rãi vì tính đơn giản tiện dụng và dễ dàng cài đặt các gói dịch vụ kèm theo nó. Đôi khi chúng ta muốn xài thử apache hay các dịch vụ khác để trải nghiệm thì ta phải gỡ nginx khỏi vps để cài đặt dịch vụ ta mong muốn.

Bước 1 : Dừng dịch vụ nginx và gỡ link chạy tự động cùng vps

sudo systemctl stop nginx.service
sudo systemctl disable nginx.service

Bước 2 : gỡ user trên nginx

sudo userdel -r nginx

Bước 3 : Xóa các thư mục hệ thống của nginx

sudo rm -rf /etc/nginx 
sudo rm -rf /var/log/nginx 
sudo rm -rf /var/cache/nginx/
sudo rm -rf /var/www
sudo rm -rf /etc/nginx /etc/default/nginx /usr/sbin/nginx* /usr/local/nginx

Bước 4 : Gỡ bỏ dịch vụ nginx

sudo rm -rf /usr/lib/systemd/system/nginx.service

Sau khi gỡ xong thì reboot lại vps

sudo reboot
nginx -v 

Nếu kết quả như hình thì bạn đã gỡ thành công

Chúc bạn thành công !