VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Thay đổi đường dẫn tên miền đến thư mục public cho laravel khi sử dụng hosting directadmin

Thay đổi đường dẫn tên miền đến thư mục public cho laravel khi sử dụng hosting directadmin

Thay đổi đường dẫn tên miền đến thư mục public cho laravel khi sử dụng hosting directadmin

/usr/local/directadmin/data/users/your_name_project

Bạn cần nhờ người quản lý host đăng nhập vào vps bằng ssh và cấu hình lại file httpd.conf tại đường dẫn như trên