VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách gở bỏ php đã cài đặt trên nginx

Cách gở bỏ php đã cài đặt trên nginx

Nhiều khi chúng ta gặp vẫn đề về phiên bản php, cần gỡ bỏ toàn bộ php đã cài để cài php version mà chúng ta mong muốn, ta có thể thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Đăng nhập ssh vào vps và chạy lệnh sau

yum -y remove php*

Lúc này toàn bộ các packages có tiền tố php đứng đầu sẽ được remove

Chúc bạn thành công