VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách viết css chuyển động xoay như đia hát

Cách viết css chuyển động xoay như đia hát

Hướng dẫn cách viết css chuyển động xoay đẹp

 

Demo 

 

Đoạn css dùng 

border-radius: 100%;

  width: 170px;

  -webkit-transition-delay: 1.5s;

       -o-transition-delay: 1.5s;

          transition-delay: 1.5s;

  -webkit-transition: 1.5s;

  -o-transition: 1.5s;

  transition: 1.5s;  

  background: transparent;