VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Giới hạn ký tự 1 đoạn text bằng css

Giới hạn ký tự 1 đoạn text bằng css

Giới hạn ký tự 1 đoạn text bằng css

#user_fullname{

     overflow: hidden;

     text-overflow: ellipsis;

     max-width: 200px;

     -webkit-line-clamp: 1;

     -webkit-box-orient: vertical;

     display: -webkit-box;

}

Lúc này text nằm trong thẻ có id user_fullname sẽ bị giới hạn 1 dòng, chiều rộng 200px, nếu rộng hơn sẽ bị ẩn và hiển thị dấu 3 chấm