VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Css ẩn bớt text và hiển thị dấu 3 chấm

Css ẩn bớt text và hiển thị dấu 3 chấm

Css ẩn bớt text và hiển thị dấu 3 chấm

overflow: hidden;
        display: -webkit-box;
        -webkit-line-clamp: 2;
        -webkit-box-orient: vertical;