VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Fix lỗi 404 khi deploy dự án reactjs lên server

Fix lỗi 404 khi deploy dự án reactjs lên server

Fix lỗi 404 khi deploy dự án reactjs lên server

Chèn code này vào file .htaccess là hết lỗi

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.html [QSA,L]