VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
cau truc cua mot plugin wordpress

Hướng dẫn viêt plugins wordpress

chào các bạn bài viết này mình hướng dẫn các bạn tự viết một plugins của riêng mình một cách cơ bản dễ hiểu nhất, ai cũng có thể làm được, chúng ta bắt đầu thôi nhé...

Trong thư mục wp-contents/ plugins bạn tạo 1 thư mục là tên plugin của bạn

+ Tạo 1 file chạy chính  giống tên của thư mục : ví dụ : chay_chinh.php

+ Tạo file uninstall.php

+ Tạo thư mục include :

Trong thư mục include tạo file admin.php để xử lý phần admin của plugin

Trong thư mục include cũng tạo thêm file public.php để xử lý các chức năng ở front_end của plugin.

+ Tạo thư mục css : lưu file css cho plugin

+ Tạo thư mục js : lưu file file js xử lý cho plugin

+ Tạo thư mục image : lưu các hình ảnh mà plugin sử dụng

Sử dụng tập tin chạy chính để kéo phần xử lý của admin hay là front_end vào tùy vào điều kiện xử lý.

if( is_admin() )

{

  required_once dirname( __ FILE__). 'include/admin.php' ;

}else{

 

}