VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Kết nối database trên server khác
Tổng đài tư vấn: 033 688 8648 Hotline: 039 511 6390

Kết nối database trên server khác

Cấu hình trên direct admin . Vào quản lý database/bấm vào database/ add host 

Nhập ip của server lưu code.Nếu cho phép tất cả các ip có thể kết nối thì nhập %. lưu lại là xong.