VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách tạo và đăng nhặp bằng ssh key trên gitlab

Cách tạo và đăng nhặp bằng ssh key trên gitlab

I. Tạo ssh key trên máy tính của bạn 

Mở cmd trên win hoặc terminal trên mac và thực hiện theo các bước sau

Bước 1 :  Chạy lện sau 

ssh-keygen -t ed25519 -C "Nhap_ten_tuy_y"

Hoặc cũng có thể dùng lệnh sau 

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C "Nhap_ten_tuy_y"

Bước 2 : Khi thấy thông báo sau thì bạn cứ bấm enter

Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_ed25519):

Bước 3 :  Nhập các thông tin mà nó yêu cầu, nếu không thích nhập thì cứ bấn enter

Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

Bước 4 : Sau khi tạo xong ssh key ở các bước trên nó hiện ra bảng thông báo thành công, lúc này copy đường dẫn đến file ssh key private và file public, có dạng như sau : 

/Users/levanhiep/.ssh/id_ed25519

File public 

/Users/levanhiep/.ssh/id_ed25519_pub

Bước 5 : Chạy lệnh sau 

eval $(ssh-agent -s)

Bước 6 : Chạy lệnh sau 

ssh-add duong_dan_copy_o_buoc_4

II. Thêm ssh key trên trang web gitlab.com

Bước 1 : Chạy lệnh sau để copy ssh key public

vi duong_dan_ssh_key_public_copy_o_buoc_4

Copy hết nội dung trong file này, có có dạng như sau 

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINxxxxxxxxx4ukCk3wu/9oOofOeof11 LeVanHiep

Bước 2 : dán key vừa copy trên web gitlab.com

Sau khi đăng nhập tim mục preferences

hoặc bấm vào link sau cho nhanh : https://gitlab.com/-/profile/preferences

chọn ssh key, dán nội dung vừa copy vào và bấm add key

Bước 3 : Kiểm tra kết nối trên máy tính của bạn bằng lệnh sau 

ssh -T git@gitlab.com

Chú ý : Nếu trước đó bạn đã set remote bằng link https thì phải set-url lại bằng link ssh nếu không nó cứ bắt nhập mật khẩu

Bạn dùng lệnh sau để chuyển tử https sang ssh 

git remote set-url origin git@gitlab.com:USERNAME/REPOSITORY.git

Kiểm tra lại link remote bằng lệnh 

git remote -v

 

  • Nếu sử dụng hệ điều hành MacOS thì bạn mở file .zshrc bằng lệnh
sudo vi ~/.zshrc
  • Sau đó bạn thêm dòng này vào và lưu lại 
    ssh-add path/to/file_key

    Mục đích là để hệ thộng tự động add key ssh cho bạn khi bạn khởi động máy. Nếu không làm bước này thì mỗi khi tắt máy và mở lại bạn phải add key ssh lại bằng tay.

Chúc bạn thành công !