VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Git reset thay đổi của 1 file về 1 commit có id trước đó