VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Fix lỗi css item sắp xếp không đều

Fix lỗi css item sắp xếp không đều

Thêm css này cho phần tử bao ngoài gần nhất của các item. 

display: flex;

flex-wrap: wrap;