VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hiển thị loading khi đang chờ lấy dữ liệu từ server [Jquery Ajax]
Tổng đài tư vấn: 033 688 8648 Hotline: 039 511 6390

Hiển thị loading khi đang chờ lấy dữ liệu từ server [Jquery Ajax]

jQuery.ajax({
  type: "POST",
  url: 'YOU_URL_TO_WHICH_DATA_SEND',
  data:'YOUR_DATA_TO_SEND',
  beforeSend: function() {
    $("#loaderDiv").show();
  },
  success: function(data) {
    $("#loaderDiv").hide();
  }
});

 Sử dụng đoạn ajax trên để lấy dữ liệu từ server , trong lúc chờ dữ liệu trả về hiển thị loading...