VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Replace code mới vào code cũ khi bị conflict
Tổng đài tư vấn: 033 688 8648 Hotline: 039 511 6390

Replace code mới vào code cũ khi bị conflict

git pull               # fetch/merge partners changes
# merge fails, conflict
git checkout origin FILE_TO_REPLACE # replace changes with partners ver
git commit