VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

Đăng nhập bằng tài khoản google

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

Bước 1 : Chúng ta tạo APP trên trang https://console.cloud.google.com/ 

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk phpBạn chọn Indentifiants / Create Indentifiants / OAuth client ID . Màn hình mới hiện ra bạn chọn Web application

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

 

Màn hình mới hiện ra bạn nhập URI 

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

+ Mục Allowed JavaScript origins : Bạn nhập tên miền website của bạn

+ Mục Allowed redirect URIs : Bạn nhập đường link đến file php xử lý hàm đăng nhập hoặc đường link route nếu bạn dùng MVC.

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

Bước 2 : Tải thư viện và khai báo hàm xử lý

 

+Ở thư mục root bạn tạo file composer với nội dung như sau

{

    "require": {

      "google/apiclient": "1.0.*@beta"

    }

}

+ Chạy lệnh composer install để tải thư viện 

+ Đây là thông tin ID và KEY dùng để đăng nhập

+ Chúng ta khai báo trong file xử lý đăng nhập hoặc trong hàm xử lý nếu bạn dúng mô hình MVC. ở ví dụ này mình in ra mảng $user mà google trả về

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

Kết quả thông tin user

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

 

+ Đến đây chúng ta có thể kiểm tra email trong database và tạo session để đăng nhập, ví dụ này mình demo đến đây nhé, vì mình có được thông tin user rồi từ đó mình thêm vào database và xử lý đang nhập theo cách của bạn

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

+ Màn hình button demo, sau khi click Login thì chọn email để đăng nhập

Hướng dẫn chi tiết làm module đăng nhập thành viên bằng tài khoản google, google sdk php

Tổng kết : bài viết này mình đã hướng dẫn chi tiết cách tạo app, cách tải thư viện google sdk , cách khai báo và lấy thông tin user google trả về, từ thông tin đó chúng ta xử lý tiếp phần đăng nhập như đăng nhập bằng form bình thường

Chúc bạn thành công.

 

Download Code