VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Đối với vue-router@4 thì cách khai báo có khác một chút so với phiên bản vue-router@3, bài viết này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt khai báo và sử dụng vue-router@4 trong dự án vue vs laravel

Cách khai báo và sử dụng vue-router@4

Đối với vue-router@4 thì cách khai báo có khác một chút so với phiên bản vue-router@3, bài viết này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt khai báo và sử dụng vue-router@4 trong dự án vue vs laravel

Cài đặt vue-router@4

yarn add vue-router@4

Nếu dùng npm thì bạn cài bằng lệnh sau : 

npm install vue-router@4

 

Khai báo router

 

Ngang hàng với file app.js bạn tạo thư mục router, trong thư mục router này tạo file index.js với nội dung như sau.Bạn hãy xem hình dưới và khai báo tương tự nhé 

 

Chú ý khi import VueRouter nhớ import * như trong hình, nếu không có thể sẽ phát sinh lỗi.

Đăng ký vue-router với file app.js

Khai báo router laravel để sử dụng vue-router

Chúc bạn thành công !

  • Lee Dong Chul TV Sáo Trúc

    Hãy để lại comment nếu có thắc mắc nhé