VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách mapState khi sử dụng modules trong state root

Cách mapState khi sử dụng modules trong state root

Khi sử dụng mapState trong component mà store vừa sử dụng modules vửa sử dụng cả root state lẫn lộn thì cách lấy dữ liệu trong state toàn cục và state trong modules có khác nhau, trong bài viết này tôi sẽ chỉ ra cách lấy cụ thể cho các cách sử dụng khác nhau.

1. Cách sử dụng hoàn toàn modules

Với cách khai báo này ta mapState như sau

Nếu trong computed chỉ có mapState thì không cần dấu 3 chấm ở phía trước

2. Cách sử dụng modules và root lẫn lộn vào nhau

 

 

Lúc này thì khi sử dụng mapState sẽ khác 1 chút, bạn hãy khai báo tương tư như hình sau

Chúng ta có thể khai báo như ở dùng comment thứ nhất, nhưng nếu khai báo như thế chỉ lấy được state ở trong modules thôi

3. Nếu không sử dụng modules trong file chạy chính store

 

 

Lúc này chúng ta sử dụng mapState như sau 

 

mapActions chúng ta cũng khai báo tương tự

Chúc bạn thành công !

  • Lee Dong Chul TV Sáo Trúc

    Hãy để lại thắc mắc của bạn. tôi sẽ học hỏi thêm từ bạn