VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Sử dụng vue-router trong laravel như thế nào ?

Sử dụng vue-router trong laravel như thế nào ?

Laravel đã có hệ thống route của nó, khi bạn truy cập đến route trong laravel sẽ chuyển đến controller xử lý..và hệ thống sẽ load lại toàn bọ trang. Nếu sử dụng vue hoặc reactjs trong hệ thống laravel chúng ta cần config 1 số thứ khá quan trọng thì route mới  chuyển sang vue-route hoặc react-router được

Sau khi  cài đặt dự án laravel và dự án vue thì thực hiện các bước sau :

Bước 1 :  vào file route thêm route mà bạn muốn xử lý

Lúc này bạn truy cập vào link domain.com/ddd/ thì phía sau ddd sẽ là router của vue và nó sẽ hoạt động kiểu single page

Nếu bạn không để ddd mà để "/" thì route single page của bạn sẽ ở ngay phía sau tên miền luôn.

Khai báo route và đăng ký với file app.js như sau

Bước 2: Thêm route view ở file blade gốc

như ví dụ trên thì trong file welcome ta thêm như sau

 

Bước 4 : Sử dụng router link trong component

Lúc bấy giờ trong componet cần link đến component khác theo route thì ta gọi như sau

 

Kết quả router sẽ hoạt động kiểu single page chứ không tải lại trang nữa

  • Lee Dong Chul

    Chúc bạn thành công. Hãy để lại comment nếu có thắc mắc gì nhé