VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
cách xoá file dung lượng lớn ra khỏi 1 commit trong git

cách xoá file dung lượng lớn ra khỏi 1 commit trong git

cách xoá file dung lượng lớn ra khỏi 1 commit trong git

git rm --cached csv_building_damage_assessment.csv
git commit --amend -C HEAD

csv_building_damage_assessment.csv : Đây là 1 file có dung lượng lớn không đảy lên github được