VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Please move or remove them before you can merge.

git pull error Please move or remove them before you can merge.

Please move or remove them before you can merge. Khi gặp lỗi như trên không merge được code vào code cũ thì chạy lệnh sau để xóa bỏ cache, xóa bỏ thay đổi trên local để cập nhật bản mới được pull về.

git clean -d -f