VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
fatal: adding files failed

Lệnh add khi lỗi fatal: adding files failed

fatal: adding files failed

Xử lý : chạy lệnh này xong thì chạy lệnh add :

git add --ignore-errors .